• Home
  • Be Informed
  • Latest Newsletter

Badisa E-nuus | November 2017

 

View this email in your browser

BADISA’S 16 DAE EMOTIKON – KOM ONS STAAN SAAM TEEN GEWELD

 
Die 16 Dae van Aktivisime vir Geen Geweld teen Vroue en Kinders is ‘n internasionale bewusmakingsveldtog wat groot emosie op plaaslike bodem ontlok.

Suid-Afrika het die veldtog in 1998 aangeneem as een van hul intervensie-strategieë met die oog op ‘n samelewing wat vry is van geweld. 

Hierdie jaar, wil Badisa, ‘n maatskaplike diensleweringsorganisasie, mense aanmoedig om hul emosies en ongeduld teenoor geweld op sosiale media te deel deur hul 16 Dae Emotikon van hul webtuiste (www.badisa.org.za) af te laai, dit uit te druk en ‘n foto van hulself met die emotikon te neem vir sosiale media.

 
Lees die Afrikaanse persverklaring hier
Read the English press release here
 

BADISA’S PROGRAMMES CARES FOR EVERY DROP OF WATER

Badisa is adopting a water conservation approach through a combination of reducing the amount of water used by our programmes, conserving water better, recycling as much as we can and by being sensitive to the many competing demands placed on this fragile resource.
Read more
Lees hier meer oor die programme se terugvoer aangaande die gebruik van die watertenke.
 

GROENBELEID vir BADISA

Badisa as ’n waardegedrewe en kerklike welsynsorganisasie is verbind tot die verskaffing van 'n gehalte diens aan ons kliënte ooreenkomstig ons kerklike roeping en die toepaslike wetgewing. Badisa wil aan sy werknemers en kliënte 'n veilige en gesonde werk- en woon-omgewing verseker, maar besef dat baie van die werksaamhede en dienste ’n negatiewe impak op die omgewing het. In die strewe om die aarde “op te pas en te bewerk” (Gen. 2:15) sal Badisa aktief praktyke bevorder en ondersteun wat die impak van mense op die omgewing, armes en stemloses het, verminder. Badisa sal omgewingspraktyke implementeer wat die koolstofvoetspoor en impak op die omgewing beperk en ’n positiewe bydrae lewer om die natuur te bewaar.
Lees meer
 

MAGDALENAHUIS VIER 115 JAAR VAN LIEFDE VIR VROUE IN KRISIS

Ongeveer 5500+ swanger vroue het reeds die afgelope 115 jaar ‘n veilige hawe in Magdalenahuis gevind waar hulle die nodige ondersteuning en berading oor die versorging vir hul baba kon ontvang. So ook het vele kinderlose egpare terselfdertyd deur middel van die aanneming  van ‘n baba, die vreugde van ouerskap ervaar.
 
Vir die viering van hierdie geleentheid is daar baie voorbereidings getref en is daar teruggedink en kosbare herinneringe herroep.  Menigte kiekies en albums het gesorg vir emosies van dankbaarheid, opgewondenheid en trane van blydskap oor die opvul van die emosionele- en geestelike leegheid in ander se lewens.
Lees meer
 
Datum  Funksie Plek / Program
15 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
16 Nov Donateursete Huis Wittekruin, Vredenburg
16 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
17 Nov Basaar: 50ste verjaarsdag             Huis Uitvlucht, Montagu
17 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
18 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
18 Nov Hight Tea Badisa Bellville Suid, Kasselsvlei
19 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
20 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
21 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
22 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
23 Nov Kersete Aan Oewer Dienssentrum, Velddrif
23 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
24 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
25 Nov Kersmark Huis Pam Brink/Esperanza, Strand
25 Nov Basaar Alta du Toit Nasorg Boston, Bellville
25 Nov Huisdinee Eljada Nasorg, Oudtshoorn
28 Nov      Cantique Kamerkoor  Huis Uitvlucht word gehou in NG Kerksaal, Montagu
 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*