• Home
  • Be Informed
  • Latest Newsletter

Badisa E-nuus | Maart 2018

 

 

*|MC:SUBJECT|*

 

 

Beste Badisa Ondersteuner


Badisa se programme is na 130 jaar steeds relevant, want ons pas aan by veranderde kontekste. Dit is net moontlik met ‘n gesonde kultuur, goeie strategiese leiers en passievolle personeel, vrywilligers en donateurs. Lees meer hieroor in hierdie maand se nuusbrief.
 
Christine Quickfall is sedert Januarie 2018 aangestel as waarnemende HUB van Badisa, maar dien reeds vyf jaar op Badisa se bestuursraad. Ons het met haar gesels oor haar agtergrond, uitdagings en visie vir Badisa.
LEES MEER
Luister hoe Christine vertel wat haar visie vir Badisa is en hoe die privaatsektor en besigheidsnetwerke ‘n rol kan speel in ‘n organisasie soos Badisa.
Christine Quickfall se persoonlike mantra is
"ontdek, waag, leer lesse, belyn en droom."
Op 30 Januarie 2018, het gesprekvoering tussen Diaconia en die Badisa Bestuursprogram plaasgevind om 'n gesamentlike begrip van die opdrag van die kerke en die rolle van Badisa en Diaconia te bevorder, ten einde as een span te kan funksioneer. 
LEES MEER
Met die fokus op Maatskaplike Werkdag gesels ons met twee maatskaplike werkers oor hul professie en uitdagings. 

Op 20 Maart 2018 word individue en organisasies regoor die wêreld aangemoedig om Maatskaplike Werkdag te vier, ten einde die waarde en bydraes wat maatskaplike werkers elke dag lewer, om gesonde  en volhoubare gemeenskappe te bevorder, te erken.
LEES MEER
Badisa funksioneer volgens 'n model van gedesentraliseerde besluitneming: die
Lede-vergadering/Bestuursraad neem beleidsbesluite, terwyl die implementering van die beleid en bestuur van die plaaslike programme afgewentel word na die beheerrade. Daar is dus 'n sterk afhanklikheid van goed-funksionerende en verantwoordbare beheerrade.  
LEES MEER
Badisa het reeds ’n goeie reputasie as ’n organisasie met sterk en eenvormige bestuur-stelsels wat tot die doel-treffendheid van die programme se dienslewering bydra. Dit het egter al duideliker begin geword dat daar ‘n balans tussen die vestiging van bestuurstelsels en die bevordering van die organisasie se kernwaardes en kultuur gehandhaaf moet word, ten einde die nuwe uitdagings in befondsing en dienslewering die hoof te bied.
READ MORE
Capereed gee finansiële hupstoot vir dienste aan die gemeenskap van Prins Albert en Elim

Dienslewering aan die gemeenskappe van Prins Albert en Elim word tans finansieel ondersteun deur Capereed (hyperlink). Twee groot projekte wat reeds geimplementeer is, is:
LEES MEER
Indien u ‘n donasie wil maak, kliek hier vir die betalingsopsies van Badisa, nl ons bankbesonderhede, debietorder-strokie en snapscan. 
Datum     Funksie
1 Mrt        Markdag
3 Mrt        Basaar
3 Mrt        Basaar
3 Mrt        Basaar
16 Mrt      Golfdag
23 Mrt      Mini Golfdag
24 Mrt      Paasfees Projek
26 Mrt      Pasgamaal   
31 Mrt      Dans
Plek/Program
Ons Huis Tehuis- Citrusdal
Bellville Senior Sentrum
Herberg Kinderhuis
Huis Zonnekus
Huis Lettie Theron- Hermanus
Huis Wittekruin- Langebaan
VGK Kerk Scottsdene
Huis PAM Brink- Strand 
Huis Wittekruin 
Badisa Website
Badisa Charity Facebook
Badisa Charity Twitter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*