• Home
  • Be Informed
  • Latest Newsletter

Badisa E-nuus | Februarie 2018

 

 

*|MC:SUBJECT|*

 

 

Beste *|FNAME|*

Badisa wil hierdie jaar die uitspraak van Martin Luther King onderskryf, nl.: 
 

“Ek het die waagmoed om te glo dat mense oral drie maaltye per dag vir hul liggaam, opvoeding vir hul verstand, en waardigheid, gelykheid en vryheid vir hul gees kan hê.” 


Ons nooi u uit om ons hande te neem om hierdie droom ‘n werklikheid te maak.


Ondersteun ‘n goeie saak

Die belastingjaar eindig op 28 Februarie 2018. U kan korting kry op u belasting en terselfdertyd ‘n barmhartigheidsinisiatief ondersteun deur ‘n donasie aan Badisa te maak. 

Badisa is as ‘n Publieke Weldaadorganisasie (PBO 93 000 6348) geregistreer en daarom kan ons ‘n Artikel 18A-kwitansie uitreik onder die Inkomstebelastingwet, 58 van 1962. Die donasie sal uitsluitlik aangewend word vir die doelwitte van die organisasie wat as weldaadsaktiwiteite goedgekeur is.

Badisa is ‘n geloofsgebaseerde, nie-winsgewende organisasie wat jaarliks maatskaplike dienste lewer aan meer as 800 000 mense in nood.

LEER MEER OOR BADISA
BETALINGSOPSIES VIR 'N DONASIE

Support a good cause

The tax year is ending on 28 February 2018. Should you wish to receive a rebate on your tax and support a good cause at the same time, you can make a donation to Badisa. Our organisation is registered as a public benefit organisation (PBO 93 000 6348) and, there-fore we can issue a Section 18A receipt under the Income Tax Act 58 0f 1962. The donation will be used exclusively for the objectives of Badisa, carrying out the public benefit activities as approved. 

Badisa is a faith-based, non-profit organisation that renders social services to more than 800 000 people per annum. 
LEARN MORE ABOUT BADISA
DONATION OPTIONS
"Help others achieve their dreams and you will achieve yours"
- Les Brown
Badisa Website
Badisa Charity Facebook
Badisa Charity Twitter
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*